W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką / zgłoszenie zmiany/ zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu lub zrzeczeniu się licencji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Referat Organizacyjny

Wymagane dokumenty

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 1.  wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane:
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę, albo miejsce zamieszkania,
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • numer identyfikacji podatkowej - NIP,
 • obszar wykonywania przewozów,
 • czas na jaki ma być udzielona licencja (od 2 do 50 lat),
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,
 • określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji,

Zgłoszenie zmiany do posiadanej licencji

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji,
 2. dokumenty potwierdzające zakres zmian,
 3. dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

 Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego,

Załączniki:

 1. wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.
 2. Zrzeczenie się licencji na wykonywanie transportu drogowego

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji zawierające:
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

 1. licencja na wykonywanie transportu drogowego,
 2. wypisy z licencji, jeżeli zostały wydane

Opłaty 

 • na okres od 2 do 15 lat - 200 zł
 • na okres powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • na okres powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Przedsiębiorca nie może odstępować licencji ani przenosić uprawnień wynikających z tych dokumentów na osobę trzecią.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych.

Wymagania te stosuje się również do przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz drogowy

Załączniki

Powiadom znajomego