W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: RGK.0007.94.2023
uchwała nr RGK.0007.94.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr RGK.0007.53.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Białe Błota oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.93.2023
uchwała nr RGK.0007.93.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.92.2023
uchwała nr RGK.0007.92.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5506
uchwała nr: RGK.0007.91.2023
uchwała nr RGK.0007.91.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.20.2023 Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych PARASOLKA w sprawie zarządzenia przez Radę Gminy Białe Błota konsultacji społecznych ograniczonych terytorialnie do sołectw: Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon, a także w zakresie przedmiotowym do planowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej od mostu nad wodami Kanału Noteckiego w miejscowości Lisi Ogon do zjazdu z drogi ekspresowej S5/S10 w Lisim Ogonie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.90.2023
uchwała nr RGK.0007.90.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.89.2023
uchwała nr RGK.0007.89.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.88.2023
uchwała nr RGK.0007.88.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.87.2023
uchwała nr RGK.0007.87.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.86.2023
uchwała nr RGK.0007.86.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie pozostawia się bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.85.2023
uchwała nr RGK.0007.85.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróży służbowych.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5040
uchwała nr: RGK.0007.84.2023
uchwała nr RGK.0007.84.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.18.2023 na działalność Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota oraz na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.83.2023
uchwała nr RGK.0007.83.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.17.2023 na Wójta Gminy Białe Błota w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.82.2023
uchwała nr RGK.0007.82.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego gminy Białe Błota z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.81.2023
uchwała nr RGK.0007.81.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.80.2023
uchwała nr RGK.0007.80.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2024 -2027.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.79.2023
uchwała nr RGK.0007.79.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2030.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.78.2023
uchwała nr RGK.0007.78.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Białych Błotach
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4586
uchwała nr: RGK.0007.77.2023
uchwała nr RGK.0007.77.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na lata 2023 - 2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.76.2023
uchwała nr RGK.0007.76.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039
status uchwały unieważniona
Uwagi * Uchwała Nr XXVII/65/2023 Kolegium RIO w Bydgoszczy z dnia 26.07.2023r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr RGK.0007.76.2023 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.06.2023r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota za lata 2023-2039.
uchwała nr: RGK.0007.75.2023
uchwała nr RGK.0007.75.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4585
uchwała nr: RGK.0007.73.2023
uchwała nr RGK.0007.73.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2022 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.72.2023
uchwała nr RGK.0007.72.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2023-2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.71.2023
uchwała nr RGK.0007.71.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.70.2023
uchwała nr RGK.0007.70.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.69.2023
uchwała nr RGK.0007.69.2023
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.15.2022 na Wójta Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca