W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: III/45/2024
uchwała nr III/45/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Białe Błota.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/44/2024
uchwała nr III/44/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/43/2024
uchwała nr III/43/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.7.2024 dotyczący budowy oświetlenia na ul. Pięknej w Łochowie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/42/2024
uchwała nr III/42/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.7.2024 w sprawie udostępnienia świetlicy gminnej w Łochowie na cykliczne spotkania mieszkańców organizowane dwa razy w miesiącu.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/41/2024
uchwała nr III/41/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/40/2024
uchwała nr III/40/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/39/2024
uchwała nr III/39/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4134
uchwała nr: III/38/2024
uchwała nr III/38/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4133
uchwała nr: III/37/2024
uchwała nr III/37/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4132
uchwała nr: III/36/2024
uchwała nr III/36/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4131
uchwała nr: III/35/2024
uchwała nr III/35/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/34/2024
uchwała nr III/34/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na lata 2023 - 2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/33/2024
uchwała nr III/33/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2023 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/32/2024
uchwała nr III/32/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4130
uchwała nr: III/31/2024
uchwała nr III/31/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/30/2024
uchwała nr III/30/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie emisji obligacji Gminy Białe Błota oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/29/2024
uchwała nr III/29/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2024-2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/28/2024
uchwała nr III/28/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 4129
uchwała nr: III/27/2024
uchwała nr III/27/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/26/2024
uchwała nr III/26/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2023 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: III/25/2024
uchwała nr III/25/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białe Błota wotum zaufania za 2023 rok.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/24/2024
uchwała nr II/24/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3541
uchwała nr: II/23/2024
uchwała nr II/23/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/22/2024
uchwała nr II/22/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: II/21/2024
uchwała nr II/21/2024
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat.
status uchwały obowiązująca