W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

250

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert w celu wyboru realizatora programu zdrowotnego pn. „Zapobieganie rakowi szyjki macicy”
Status obowiązujące

Treść

Na podstawie  art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 234, poz. 1570, Nr 237, poz. 1654) oraz  art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218).
 
 
 
zarządza się, co następuje :
 
 
§ 1.  Ogłosić konkurs ofert w celu wyboru realizatorów programu zdrowotnego   „Zapobieganie rakowi szyjki macicy” stanowiącego załącznik nr 1.
 
§ 2.  Ogłoszenie o konkursie ofert zamieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota http://   www.bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
 
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Białe Błota
 
                                                                                  Katarzyna Kirstein - Piotrowska
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr   250
Wójta Gminy Białe Błota   z dnia 7 kwietnia 2009 r.
 
 
Wójt Gminy Białe Błota
ogłasza:
 
konkurs ofert na profilaktyczny program zdrowotny realizowany w latach 2009-2010 dla mieszkańców Gminy Białe Błota pn. „Zapobieganie rakowi szyjki macicy” na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 ze zm.)
 
Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert i inne materiały niezbędne do prawidłowego złożenia ofert można uzyskać od dnia 8  kwietnia 2009 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy http:// www.bip.bialeblota.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota sekretariat 052-323-90-90.
 
Termin składania ofert ustala się do dnia 8 maja 2009 roku do godz. 16,00.
 
Oferty, pod rygorem odrzucenia, należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs ofert na program zdrowotny w zakresie...(wymienić rodzaj)” w sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa. Oferty złożone po terminie podanym powyżej (niezależnie od daty stempla pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  11.05.2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowane w internecie http:// www. bip.bialeblota.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota.
 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego programu profilaktyki zdrowotnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi również w przypadku wpłynięcia jednej oferty w danym programie profilaktyki zdrowotnej.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane