W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku zawartego w ogłoszeniu nr 1/2021 Wójta Gminy Białe Błota.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku zawartego w ogłoszeniu nr 1/2021 Wójta Gminy Białe Błota.
Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku zawartego w ogłoszeniu nr 1/2021  Wójta Gminy Białe  Błota.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, opiniującej oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2021 roku w zakresie ratownictwa 
i ochrony ludności, o których mowa w ogłoszeniu Nr 1/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 19 lutego 2021 roku.

§2

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Białe Błota zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami,
2) posiadają znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych,
3) udokumentują znajomość obszaru tematycznego, którego dotyczy nabór, w ramach którego posiadają kompetencje do oceny ofert,
4) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
5) nie podlegają wyłączeniu z postępowania konkursowego określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. z poz. 256),
6) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781).

§ 3

 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko jednego kandydata.
 2. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów przez organizacje pozarządowe, komisja konkursowa zostanie powołana bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

§ 4

 1. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 2. Wyboru członka komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Białe Błota.
 3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.
 4. Posiedzenia komisji odbywać się będą w obiektach Urzędu Gminy Białe Błota, w godzinach pracy urzędu.

§5

 1. Nabór na członków komisji konkursowej upływa z dniem 5 marca 2021 roku.
 2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Wypełnione formularze należy dostarczyć:
  a) bezpośrednio do Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota - Biuro Obsługi Klienta – parter pokój nr 1;
  b) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86- 005 Białe Błota;
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: e- mail sekretariat@bialeblota.eu.

§ 6

Skład komisji konkursowej określi Wójt Gminy Białe Błota na podstawie odrębnego zarządzenia.

Wójt Gminy Białe Błota
Dariusz Fundator

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane