Uchwała nr RGK.0007.9.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2020w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 oraz art.28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 z późn. zm.), Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.9.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 10 lutego 2020


w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota o nazwie „Białobłocka Rodzina Wielodzietna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 oraz art.28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r. poz. 1390 z późn. zm.), Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.9.2020 (1170kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (13 lutego 2020, 10:10:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300