SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723322

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 15.02.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty z dnia 29.03.2023 r.Załączniki:

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 15.02.2023 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.02.2023 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu oferty z dnia 29.03.2023 r.