SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/763494

 

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowy

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą terminuZałączniki:

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowy
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą terminu