W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

1/OSP/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 1/OSP/2023
Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach, zawiadamia o:

 

I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

 

Ofertę nr 1 złożoną przez 

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., ul. Bestwińska 105 A, 43-346 Bielsko Biała

z ceną brutto 1 115 610,00  zł 

(słownie złotych: jeden milion sto piętnaście tysięcy sześćset dziesięć 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Jedyna oferta złożona w postępowaniu, niepodlegająca odrzuceniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ.

 

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

link do postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/762128

 

1.                 ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Białych Błotach

Adres: ul. Piesza 4, 86-005 Białe Błota

telefon: 52 588 89 98

e-mail: osp.bialeblotavice@wp.pl

adres strony internetowej Zamawiającego www.bip.bialeblota.pl

adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona została SWZ oraz udostępniane będą dokumenty postępowania:    https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

2.                 OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

1/OSP/2023

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.                 TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp".

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

4.                 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zamówienie będzie finansowane z budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej w Białych Błotach oraz dofinansowane w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych, część 1) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

5.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

5.1.           Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH. 

Specyfikację Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota 

Załączniki

Powiadom znajomego