W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.11.2021.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Kruszenie destruktu z betonu asfaltowego i gruzu betonowego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.11.2021.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/435765
rozstrzygnięcie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: 

Kruszenie destruktu z betonu asfaltowego i gruzu betonowego.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

 

Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę SPB IWONA MIŁOSZEWSKA, ul. Grzybowska 99, 05-520 Parcela-Obory z ceną 18 538,56 zł brutto

 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W dniu 23.04.2021 r. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla ww. zadania oraz poinformował o tej czynności Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. 

W dniu 26.04.2021 r., Wykonawca, który został wybrany jako najkorzystniejszy – VMG POLSKA Sp. z o.o. poinformował, że odstępuje od podpisania umowy.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert niepodlegających odrzuceniu. 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryterium oceny ofert określonym 
w zapytaniu ofertowym.

Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę SPB IWONA MIŁOSZEWSKA, ul. Grzybowska 99, 05-520 Parcela-Obory z ceną 18 538,56 zł brutto, otrzymała najwyższą liczbę punktów – obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w zapytaniu ofertowym. 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
iż ceny ww. oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.

Treść

Znak sprawy: RZP.271.11.2021.ZP1


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kruszenie destruktu z betonu asfaltowego i gruzu betonowego”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/435765

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.03.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty- powtórzenie czynności

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane