W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.44.2021.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1 - Projekt ul. Jarzębinowej w Łochowie, Część 2 - Projekt ul. Jesionowej w Łochowie, Część 3 - Projekt ul. Długiej i Jeżynowej w Zielonce, Część 4 - Projekt ul. Patrolowej i Kolejowej w Kruszynie Krajeńskim, Część 5 - Projekt ul. Kasztanowej i Żeglarskiej w Łochowie, Część 6 - Projekt ul. Leśnej w Łochowie.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.44.2021.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:


I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: dla części 1, 2 i 6: 

Ofertę nr 1 złożoną przez

SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

z ceną brutto:

część 1: 65 805,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć 00/100)

część 2: 68 880,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset  osiemdziesiąt 00/100)

część 6: 47 355,00 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.


Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

oraz

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

W związku z dokonaniem ww. czynności oraz w oparciu o treść ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 3, 4 i 5 zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

1.      Faktyczne: 

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.      Prawne: 

art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść

SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/473878

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane