W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.92.2021.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota na lata 2021/2022
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.92.2021.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, wykonując wyrok KIO z dnia 15 listopada 2021 r., sygn. akt: KIO 3178/21, w dniu 7.12.2021 r. unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonał ujawnienia informacji zawartych w piśmie z dnia 8.10.2021 r. stanowiącym wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Piotra Myszkiera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy wraz z załącznikami. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o ponownym:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą ponownie wybrano:

Ofertę nr 2 złożoną przez 

Dromaks Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z ceną brutto  848 066,55 zł 

(słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 55/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ujawnienie informacji z załącznikami z dnia 07.12.2021 r.

Zamawiający – Gmina Białe Błota informuje, że wypełniając wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  (zwana dalej także: KIO) z dnia 15 listopada 2021 r. (sygn. akt KIO 3178/21):

1.       unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy: Dromaks Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz dokonaną w dniu 18 października 2021 r.;

oraz przystępuje do ujawnienia informacji zawartych w piśmie z dnia 8 października 2021 r. stanowiących wyjaśnienia złożone przez wykonawcę Piotra Myszkiera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DROMAKS Piotr Myszkier z siedzibą w Bydgoszczy wraz z załącznikami.

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 2 złożoną przez 

Dromaks Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z ceną brutto  848 066,55 zł 

(słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 55/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/509570

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane