W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.97.2021.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.97.2021.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia Nieprzekraczająca kwoty 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

„Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Firma Projektowo-Usługowa Bartłomiej Chęś, Marcinkowo 12, 88-330 Gębice z ceną brutto 58 609,50 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Treść

Znak sprawy: RZP.271.97.2021.ZP2


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie”.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł 


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

RZP.271.97.2021.ZP2

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 08.12.2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt budowy ul. Borówkowej w Łochowie.

 Przedmiot zamówienia zwany jest dalej „przedmiotem zamówienia” lub „zamówieniem”.

 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/513311

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane