W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.106.2021.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, z podziałem na części: Część 1- oprogramowanie, Część 2- sprzęt biurowy, Część 3- sprzęt komputerowy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.106.2021.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia Mniejsza niż 130 000 złotych netto, jednak przekraczająca kwotę 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/527473

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZĘŚCI 2, 3

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 i 3:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 2:

ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z ceną brutto 26 132,58 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwa 58/100)

b)         Dla części 3:

MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno z ceną brutto 46 407,90 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedem 90/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla ww. części:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZĘŚCI 1

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 1:

MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno z ceną brutto 46 758,45 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem 45/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla ww. części:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/527473

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 i 3 z dnia 16.11.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 1 z dnia 22.11.2021 r.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane