W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.19.2022.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przyłękach na działkach nr 85/1 i 85/2 obręb Przyłęki”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.19.2022.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Ofertę należy przesłać przez platformę zakupową
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:


I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez: 

Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" Benedykt Reder, 
ul. Ks. dr Władysława Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

z ceną brutto 109 470,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy pięćset czterysta siedemdziesiąt osiem 00/100) 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

SWZ, projekt umowy, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588413

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.03.2022 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 19.04.2022 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane