W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Referat Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek - w załączeniu

Załączniki:

 • tytuł prawny do nieruchomości, na której będą parkowane lub garażowane pojazdy asenizacyjne;
 • kopie dokumentów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych z ważnym przeglądem technicznym (w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, użyczenia, dzierżawy itp);
 • oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • promesę odbioru potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną (dokument ten powinien dotyczyć gotowości przyjęcia przez stację zlewną nieczystości ciekłych z terenu gminy Białe Błota);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne;
 • dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej;

Wniosek winien być podpisany

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – przez przedsiębiorcę,
 • w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną- przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z KRS.

Do wglądu

 • Dokumenty wymagające poświadczenia „za zgodność z oryginałem”.

Opłaty

Opłata skarbowa

 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia),
 • 10 zł – decyzja inna, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Termin odpowiedzi

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Kopie dokumentów, załączane do wniosku należy przygotować wcześniej przedkładając  

ich oryginały podinspektorowi ds. ochrony środowiska w pokoju nr 10 Referatu Ochrony Środowiska.

Dokumenty poświadczające prowadzoną działalność gospodarczą muszą być aktualne, tzn. poświadczenie z 3 ostatnich miesięcy.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie lub biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.

Załączniki

Powiadom znajomego