W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIII/196/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2004r. oraz poboru tego podatku
na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art.4 ust. 5, art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym ( D. U. z 2002r. Nr 200, poz.1682, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826) w związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003r.(M.P z 2003r. Nr.50,poz.787)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Do celów obliczenia podatku leśnego za 2004 rok na terenie Gminy Białe Błota  obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie odpowiedniego Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do kwoty 66,73 zł za 1 m3 .

§  2

  1. Zarządzić pobór podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota.
  3. Ustalić wynagrodzenie za inkaso  w wysokości  4 % pobranego podatku.

§  3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od  1 stycznia 2004 roku i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2004.

Przewodniczący Rady Gminy
Białe Błota

Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego