W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIII/200/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 10 ust. 1, i art.12. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Dz. U. Nr 188, poz. 1840, Dz. U. Nr203, poz1966)
status uchwały obowiązująca
Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§  1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 

a)  od             3,5 ton  do   5,5 ton włącznie

240

b)  powyżej   5,5 ton  do   9 ton  włącznie

295

c)  powyżej    9   ton, a poniżej 12 ton

360

2. 1. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem pneumatycznym uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

 a)   o liczbie osi  - 2                                             

 

- równa lub wyższa niż 12 ton ,a mniejsza niż 14 ton

150

-równa lub wyższa niż 14 ton, a mniejsza niż 15 ton

405

-równa lub wyższa niż 15 ton

570

b)   o liczbie osi  - 3

 

-równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 17 ton

150

-równa lub wyższa niż 17 ton, a mniejsza niż 19 ton

255

-równa lub wyższa niż 19 ton, a mniejsza niż 21 ton

525

-równa lub wyższa niż 21 ton, a mniejsza niż 23 ton

680

-równa lub wyższa niż 23 ton, a mniejsza niż 25 ton

1045

-równa lub wyższa niż 25 ton

1125

c)  o liczbie osi 4 i więcej

 

-równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 25 ton

680

-równa lub wyższa niż 25 ton, a mniejsza niż 27 ton

690

-równa lub wyższa niż 27 ton, a mniejsza niż 29 ton

1075

-równa lub wyższa niż 29 ton, a mniejsza niż 31 ton

1710

- równa lub wyższa niż 31 ton

1745

 

2.2. Od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

a)      o liczbie osi  -  2

 

-równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 14 ton

405

-równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż 15 ton

570

-równej lub wyższej niż 15 ton

1295

b)   o liczbie osi   -  3

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 17 ton

255

-równej lub wyższej nią 17 ton a mniejszej niż 19 ton

525

-równej lub wyższej nią 19 ton a mniejszej niż 21 ton

680

-równej lub wyższej nią 21 ton a mniejszej niż 23 ton

1045

-równej lub wyższej niż 23 ton a mniejszej niż 25 ton

1625

-równej lub wyższej niż 25 ton

1690

c)   o liczbie osi   - 4

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton

690

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton

1075

-równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton

1710

-równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton

2452,80

-równej lub wyższej niż 31 ton

2452,80

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania włącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

-  od  3,5 tony , a poniżej   12 ton

360

4.1. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

a)      o liczbie osi  - 2

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton

275

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

580

-równej lub wyższej niż 31 ton

1415

b)      o liczbie osi  - 3

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton

1285

-równej lub wyższej niż 41 ton

1725

4.2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  łącznie z  naczepą lub przyczepą z innym systemem  zawieszenia osi jezdnych :

 

a)      o liczbie  osi  - 2

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

40

-równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

495

-równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

950

-równej lub wyższej niż 31 ton

1830

 b)      o liczbie osi  - 3

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 40 ton

1780

-równej lub wyższej niż 41 ton

2.548,65

  

5. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 

-  od  7 ton i poniżej  12 ton

240

6.1. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)  o liczbie osi   - 1

 

-równej lub wyższej nią 12 ton a mniejszej nią 18 ton

185

-równej lun wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

330

-równej lub wyższej niż 25 ton

395

b)  o liczbie osi  - 2

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

220

-równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 ton

630

-równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton

880

-równej lub wyższej niż 38 ton

1185

c)  o liczbie osi  - 3

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton

700

-równej lub wyższej niż 38 ton

970

6.2. Od przyczep i naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)  o liczbie osi  - 1

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

30

-równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

330

-równej lub wyższej niż 25 ton

580

b)  o liczbie osi  - 2

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

320

-równej lun wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 ton

880

-równej lub wyższej niż  33 ton a mniejszej niż 38 ton

1335

-równej lub wyższej niż 38 ton

1700

c)   o liczbie osi  - 3

 

-równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton

975

-równej lub wyższej niż 38 ton

1285

7.    od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 

-do 15 miejsc

360

-powyżej 15 miejsc do 30 miejsc

775

-powyżej 30 miejsc

1550

  

§  2 

Zwalnia się od podatku  od środków transportowych  środki transportowe stanowiące  własność gminy Białe Błota i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek budżetowych.

§  3

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego z mocą od 1 stycznia  2004r. i ma zastosowanie w roku kalendarzowym 2004. 

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Powiadom znajomego