W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XIV/206/2003

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U.z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art. 4 pkt 1-6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622 z późn.zm.: Dz.U. z 1997r. Nr 121, poz.770, Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz.369, Dz.U.z 2000r. Nr 22, poz.272, Dz.U. z 2001r. Nr100, poz.1085, Dz.U. z 2001 Nr 154, poz.1800, Dz.U. z 2002r. Nr113, poz.984, Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz.78)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/349/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Załączniki

Powiadom znajomego