W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XVI/225/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych działek
na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami : Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568.) oraz art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 , z 2003 r. ,Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 6, poz.39)
status uchwały obowiązująca

            
Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym działki : nr 266/2 o pow. 600 m2  i nr 266/4 o pow. 200 m2 położone w Murowańcu,
stanowiące własność Gminy Białe Błota, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. - właścicielowi działek przyległych o
nr 284/5LP i 284/15, określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                       Bronisław Balcerowski 

 

Powiadom znajomego