W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XX/300/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zamiany nieruchomości
na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art.13 ust.1, art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zmianami : Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800,z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271 Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r., Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r., Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 , Nr 92, poz.880.)
status uchwały obowiązująca

                                                                  RADA    GMINY

                                                             uchwala, co następuje :

 

                                                                            §  1

 

Wyrazić zgodę na zamianę  niezabudowanej działki  nr  206/14   o pow. 0,4177 ha                  położonej w  Łochowie, stanowiącej własność gminy Białe Błota wykazanej   w załączniku graficznym  do niniejszej uchwały ,  na niezabudowane działki nr 206/10, nr 206/11 i nr 206/12 o pow. ogólnej 0,4177 ha, położone w Łochowie, stanowiące  własność osób fizycznych,  określone  w załączniku graficznym  do niniejszej Uchwały. 

 

 

                                                                            §  2

 

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Białe Błota.

 

                                                                            §  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.

 

                                                              

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                       Bronisław Balcerowski

                                                        

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr

206/14 położona w Łochowie , będąca własnością gminy, stanowi teren przeznaczony na cele budowlane, natomiast działka nr 206/11, stanowiąca własność osób fizycznych, przeznaczona jest na urządzenie drogi publicznej. Działki nr 206/10 i nr 206/12 będą stanowiły uzupełnienia działek gminnych przeznaczonych na cele budowlane. Zamiana gruntów umożliwi zarezerwowanie terenu niezbędnego na urządzenie drogi publicznej bez angażowania środków finansowych.   

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                 Bronisław Balcerowski

 

Powiadom znajomego