W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XX/303/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazw ulicom
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)
status uchwały obowiązująca
Rada Gminy uchwala, co następuje:       

§ 1   Nadać nazwy ulicom w miejscowości Ciele gm. Białe Błota zgodnie z oznaczeniami na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz zgodnie z wykazem działek geodezyjnych stanowiących poszczególne ulice:    
 1) Bluszczowa                                     działka nr: 96/1 
2) Kościelna                                         działka nr: część 101/4 
3) Brzegowa                                         działka nr: 151/22 
4) Dukt                                                działka nr: 60, 
5) Dzika                                               działka nr: 118/2, 118/17, 118/3 6
) Gęsia                                                 działka nr: część 101/4 
7) Głucha                                             działka nr: 138 
8) Gradowa                                          działka nr: 27/5 
9) Krótka                                             działka nr: 104/40                    
10) Księżycowa                                    działka nr: 30/15 
11) Kupiecka                                        działka nr: 104/35, 104/36, 104/37 
12) Letniskowa                                     działka nr: 9/1 
13) Mglista                                           działka nr: część 278/3 LP       
14) Lisia                                               działka nr: 121/45                       
15) Łagodna                                         działka nr: 15/1 
16) Łowiecka                                        działka nr: 119 
17) Makowa                                          działka nr: część 48/22, część 49/12 
18) Mała                                              działka nr: 41/11, 41/12, 41/18,                                                                    41/10,cz. 43/6 
19) Modrakowa                                    działka nr: 63/3 
20) Myśliwska                                     działka nr: 120/1, 121/10, 104/12, 104/13,                                                                   104/33, 104/25, 104/31, 104/21,                                                                   104/27,104/29 
21) Narożna                                         działka nr: 7/4 
22) Niedźwiedzia                                  działka nr: 121/72                                    
23) Osiedle                                          działka nr: 37/1, 180/1                   
24) Ogrody                                           działka nr: 185/19                                         
25) Piękna                                              działka nr: 11/56 
26) Pocztowa                                          działka nr: 115/5, 121/1 
27) Pogodna                                            działka nr: 14 
28) Potokowa                                          działka nr: 151/37, 151/29 
29) Przylesie                                          działka nr: 12/5, 12/16, 12/20 
30) Skromna                                          działka nr: 12/5, 12/16, 12/20 
31) Srebrna                                            działka nr: 17/7, 17/14, 17/48       
32) Strumykowa                                    działka nr: 151/9 
33) Strzelecka                                       działka nr: 121/47        
34) Tęczowa                                            działka nr: 29/14 
35) Toruńska                                         działka nr: 70/1, 78/2, 78/4, 94/7, 94/10,                                                                           88/4, 75/4, 74/3,;  oraz działki 150 i 71                                                                      obręb Białe  Błota 
36) Ułańska                                             działka nr: 81/1                                     
37) Urocza                                               działka nr: 11/2                                        
38) Wczasowa                                         działka nr: 22 
39) Wesoła                                              działka nr:  część 142,139/11                                                                              
40) Wiejska                                             działka nr: 45 
41) Wodna                                                działka nr: 153/14 
42) Wypoczynkowa                                 działka nr: 28/1 
43) Zacisze                                               działka nr: 49/12, część 48/22 
44) Zajęcza                                               działka nr: 121/45 
45) Zaułek                                                działka nr: 143/14            
 46) Zefirowa                                             działka nr: 123/13                                                                   
47) Zjazdowa                                             działka nr: 82 
48)Źródlana                                             działkanr:132,146,130/8,130/10                            

   § 2    Wykonywanie uchwały powierzyć Wójtowi  Gminy Białe Błota.     
   § 3   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo jewództwa Kujawsko- Pomorskiego.                                                                                

Przewodniczący Rady Gminy                       Bronisław Balcerowski       

Uzasadnienie     
Niniejsza uchwała porządkuje numerację posesji w m. Ciele w stosunku do istniejących faktycznie dróg, które przebiegają po terenie działek geodezyjnych wyszczególnionych w uchwale.                                                                            
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                             Bronisław Balcerowski     

 * zmieniona Uchwałą nr RGK.0007.58.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2012 

Powiadom znajomego