W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXVI/353/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie dotycząca utworzenia rachunków dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne`a w Białych Błotach, Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach oraz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
na podstawie art. 18 a ust. 1 , ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291 ,Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135 , Dz.U. Nr 273, poz. 2703) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 ,poz. 74 z 1996r. ze zm. z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806)
status uchwały obowiązująca

Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:

 

                § 1. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych dla każdej

z wymienionych niżej placówek:

  

     1.  Szkoła Podstawowa im.Juliusza Verne`a w Białych Błotach

2.  Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach

     3.  Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Łochowie

 

§ 2.1. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzone są

dochody z tytułu:

 

1)       prowadzenia stołówki szkolnej ,

2)       wpłat z tytułu organizacji imprez oraz wypoczynku dla młodzieży,

3)       wpłat z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,

4)       odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych,

5)       prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,

6)       wpłat z tytułu wymiany młodzieży ( w/wym. szkół Gminy Białe Błota i

młodzieży z zagranicy )

7)       wpływu z nagród i gratyfikacji z tytułu wygranych konkursów i olimpiad

 

                2. Dochody własne gromadzone na rachunku przeznacza się na:

1)       dożywianie uczniów ,

2)       zakup materiałów i usług,

3)       zakup pomocy naukowych,

4)       organizację wypoczynku letniego i zimowego młodzieży,

5)       organizację wymiany młodzieży,

6)       wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło , itp.)

 

§ 3. Dochody określone w art. 18 a ust.1 ustawy o  finansach publicznych        

gromadzone są na tym samym rachunku.

 

                § 4. Dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów własnych dysponuje Dyrektor danej szkoły.

 

                § 5. Obsługę ekonomiczną zapewnia Gminny Zespół Ekonomiczn0-Administracyjny Szkół w Białych Błotach.

 

          § 6. Wykonanie uchwału powierza się Wójtowi Gminy.

 

                § 7. Tracą moc uchwały  Nr II/18/2002 ; Nr II/19/2002 ; Nr II/20/2002 z dnia 9 grudnia 2002r.

 

                § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Powiadom znajomego