W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXXII/404/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie dotycząca utworzenia rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.
na podstawie art. 18 a ust. l, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ l. Tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

§ 2.1. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody z tytułu:

1)         odsetek bankowych  od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych;

2)         środków  finansowych  uzyskanych  na realizację zadań i programów pozyskane ze źródeł pochodzących spoza budżetu gminy w zakresie:

a) pomocy społecznej;

b) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz członków    ich rodzin;

c) rozwiązywania problemów alkoholowych;

3)         zbiórek publicznych na rzecz zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach;

4)         wpłat z tytułu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach;

5)         wpłat z tytułu najmu środków transportowych, którymi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach; 

6)         wpłat z tytułu najmu bazy lokalowej, będącej w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .w Białych Błotach.

2. Dochody własne gromadzone na rachunku przeznacza się na

1)         cele określone w umowie na realizację zadań i programów w zakresie:

a) pomocy społecznej;

b) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin;

c) rozwiązywania problemów alkoholowych;

2)         pomoc dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach;

3)         cele rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach;

4)         organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota;

5)         zakup materiałów, wyposażenia i usług;

6)         wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło).

§ 3. Dochody określone w art. 18 a ust. 1 ustawy o finansach publicznych gromadzone są na tym samym rachunku.

 

§4. Dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów własnych dysponuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Bronisław Balcerowski

Uzasadnienie

Podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na zmianę przepisów dotyczących likwidacji środków specjalnych oraz utworzenie rachunku dochodów własnych. (Dz. U. Nr 273, póz. 2703 z 25 listopada 2004 r.). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy  o finansach publicznych jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwałę ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które tworzą rachunek dochodów własnych. Utworzenie rachunku dochodów własnych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach pozwoli na pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu gminy, tym samym pozwoli na rozszerzenie zakresu działań na rzecz mieszkańców Gminy Białe Błota w szczególności podopiecznych pomocy społecznej.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane