W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XXXIII/405/2005

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :
status uchwały obowiązująca

Treść

Uchwała Nr XXXIII / 405 / 2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 17 listopada 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

 

      Na podstawie art. 18 , ust 2 , pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 , Nr 162 , poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) , uchwala się , co następuje :                                                                                     

 

§ 1.1.Dochody budżetu gminy w kwocie                                                             23 676 248,- zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                                                 138 598,- zł

3. Dochody po zmianie                                                                                23 814 846,-  zł                            

 

w tym :

          a/ dochody własne                                   7 198 373,-

          b/ udziały w podatkach stanowiących

              dochód budżetu gminy                        4 927 692,-

          c/ subwencje                                            7 321 116,-

          d/ dotacje                                                 4 367 665,-

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

 

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w kwocie                                                            24 507 704,- zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                                                             233 741,- zł

3. Zmniejsza się o kwotę                                                                                              95 143,- zł

4. Wydatki po zmianie                                                                                          24 646 302,- zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/ wydatki bieżące                      20 410 441,- zł

b/ wydatki majątkowe                  4 235 861,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. 1. Deficyt budżetu wynosi                                                                                  831 456,- zł

2. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie           831 456,- zł

 

§ 4. Ustala się zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 5. Ustala się zmiany w planie wydatków wyodrębnionych z budżetu gminy dla jednostek pomocniczych , zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 6. Ustala się zmiany w planie dotacji z budżetu gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. , zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 7. Ustala się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8. Ustala się plan realizacji projektu programu ,, SOCRATES-COMENIUS” , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .

załączniki do pobrania Uchwała RG 17.11.05.rar

 

Sporządziła : L.Krasulak Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane