W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Białe Błota za rok 2022, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2023
zarządzenie nr 25/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2023
zarządzenie nr 24/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ogłoszenie nr 1/2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za I kwartał 2023 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku zawartego w ogłoszeniu nr 1/2023 Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 88/2021 w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 18 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie nr 88/2021,
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert celem wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota na lata 2020 – 2025” realizowanego na terenie Gminy Białe Błota w 2023 i 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2023
zarządzenie nr 14/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 102/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 września 2022 roku w sprawie aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji oraz aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
zmieniające zarządzenie nr 102/2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/2023
zarządzenie nr 13/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 83/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 03 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Białe Błota pracy zdalnej, zmienionego Zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wykonywania przez pracowników Urzędu Gminy Białe Błota pracy zdalnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2023
zarządzenie nr 12/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ustanowienia Planu Opieki Poinwestycyjnej w Urzędzie Gminy Białe Błota
zmieniające zarządzenie nr 11/2022,
Status obowiązujące