W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Wyszukiwarka zarządzeń

zarządzenie nr: 33/2023
zarządzenie nr 33/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/2023
zarządzenie nr 32/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31/2023
zarządzenie nr 31/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/2023
zarządzenie nr 30/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/2023
zarządzenie nr 29/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
zmieniające zarządzenie nr 28/2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2023
zarządzenie nr 28/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2023
zarządzenie nr 27/2023
wydane przez Wójt Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach za 2022 rok
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Białe Błota za rok 2022, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2023
zarządzenie nr 25/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2023
zarządzenie nr 24/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 23/2023
zarządzenie nr 23/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ogłoszenie nr 1/2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za I kwartał 2023 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20/2023
zarządzenie nr 20/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Białe Błota
Status obowiązujące