Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Jacek Górny, Łochowo 
uzasadnienie wyboru: stanowisko: Kierownik Referatu Kontroli

Komisja dokonała wyboru pana Jacka Górnego z Łochowa.

Kandydat wykazał się doświadczeniem i wiedzą z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz o samorządzie gminnym. Ze względu na dobrą znajomość zagadnień jak również procedur postępowań administracyjnych zatrudnienie kandydata rokuje sprawne wykonywanie zadań w Referacie Kontroli.Wytworzył: kadry (2 marca 2018)
Wprowadził: Marek Jakubowski (2 marca 2018, 15:53:46)stanowisko:

Kierownik Referatu Kontroli

miejsce pracy: GMINA BIAŁE BŁOTA
termin składania dokumentów: 20 lutego 2018  24:00OGŁOSZENIE  nr  5  / 2018 
z dnia    06     lutego    2018r. 
WÓJT  GMINY  BIAŁE  BŁOTA 
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze  Kierownik Referatu Kontroli
 
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Wójtowi Gminy
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
obywatelstwo polskie,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  wykształcenie wyższe Staż pracy minimum 4 lata, doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli podatkowych i finansowych
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
1.Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego.
3. Biegła obsługa komputera w tym programów MS Office, Excel
4.Dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.
5.Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność w działaniu.
7. Staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
 
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku w  należy w szczególności:
 
1.      Wykonywanie czynności sprawdzających u podatników oraz następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, na terenie Gminy Białe Bota;
2.      Prowadzenie kontroli podatkowych u podatników oraz następców prawnych, będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, na terenie gminy Białe Błota, w tym m.in. przeprowadzanie dowodu z oględzin, zeznań świadków i opinii biegłych;
3.      Przeprowadzanie postępowań podatkowych wynikających z przeprowadzonych kontroli;
4.      Przeprowadzanie kontroli finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych;
5.      Przygotowywanie imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli (zawiadomień o zamiarze wszczęci kontroli oraz zawiadomień o wszczęciu kontroli) udzielonych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójt oraz Skarbnika Gminy;
6.      Sporządzanie protokołów z przeprowadzanych kontroli i oględzin, prowadzenie postepowań wyjaśniających dotyczących odwołań od protokołów pokontrolnych;
7.      Sporządzanie sprawozdań (oraz rocznych  sprawozdań) z przeprowadzonych kontroli z określaniem jej wyników;
8.      Prowadzenie rejestrów przeprowadzanych kontroli i upoważnień do nich wydanych, postanowień, wezwań, zawiadomień oraz innej korespondencji;
9.      Współpraca z innymi organami podatkowymi zmierzająca do rzetelnego przeprowadzania kontroli;
 
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 4, kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia   20 lutego 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Kontroli”  pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Lucyna Dziamska (7 lutego 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 lutego 2018, 08:39:23)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 czerwca 2018, 12:01:23)
Zmieniono: wydłużono czas wyświetlania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 731

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij