Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018

wybrany kandydat: Monika Konopka, Białe Błota 
uzasadnienie wyboru: Stanowisko: Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji


Komisja dokonała wyboru pani Moniki Konopki z Białych Błot

Kandydatka wykazała się dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu i realizacji zamówień publicznych powyżej progów unijnych.
Posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu i realizacji zamówień z zakresu robót budowlanych i dostaw. Zatrudnienie kandydatki rokuje sprawne wykonywanie zadań na stanowisku kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji.Wytworzył: kadry (2 marca 2018)
Wprowadził: Andrzej Pasek (2 marca 2018, 15:55:34)stanowisko:

stanowisko urzędnicze Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji

miejsce pracy: GMINA BIAŁE BŁOTA
termin składania dokumentów: 21 lutego 2018  24:00 
OGŁOSZENIE  nr     8    / 2018
 z dnia  07  lutego    2018r.
 
WÓJT  GMINY  BIAŁE  BŁOTA
 
ogłasza nabór   na stanowisko urzędnicze  Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji
 
 
OPIS  STANOWISKA: 
Zgodnie ze schematem  organizacyjnym  Urzędu Gminy Białe Błota stanowisko podlega bezpośrednio  Wójtowi Gminy
  
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: 
obywatelstwo polskie,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,  wykształcenie wyższe Staż pracy minimum 4 lata, doświadczenie min. 3 lata pracy przy organizowaniu  postępowań o zamówienia publiczne Minimum 2 lata doświadczenia przy realizacji inwestycji  w jednostkach samorządu terytorialnego lub  administracji publicznej Znajomość prawa zamówień publicznych potwierdzona zaświadczeniem ukończenia studiów podyplomowych lub kursów z zakresu organizacji zamówień publicznych
 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE: 
 
1.Znajomość przepisów ustaw:  o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego.
3. Biegła obsługa komputera w tym programów MS Office, Excel
4.Dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność.
5.Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność w działaniu.
 
 
OBOWIĄZKI: 
  
Do obowiązków na stanowisku w  należy w szczególności:
 
1.Nadzór nad realizacją  zamówień publicznych , inwestycji oraz nad zgodnością realizacji z podpisaną umową.
2.Określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki  projektowej,
3.Koordynowanie spraw związanych z ocena i zatwierdzaniem projektów technicznych
4. Ustalanie szacunkowego kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i lata następne
5.Przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego
6.Koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót dla inwestycji realizowanych przez Gminę
7.Egzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych
8.Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi
9.Zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych
 
 
WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:
 
Stanowisko nie jest specjalnie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  
Wójt Gminy Białe Błota informuje, że w miesiącu poprzedzającym  upublicznienie ogłoszenia o naborze, tut. urząd  nie osiągnął wskaźnika co najmniej 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych określonych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
Oferty zawierające:
list motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy, oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa w niezbędnych wymaganiach kwalifikacyjnych w pkt 1, 2, 3, 4, kandydat posiadający orzeczenie o niepełnosprawności obowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
    
należy składać w terminie do dnia  21 lutego 2018 roku  w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i dopiskiem : „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji”  pocztą lub osobiście w  sekretariacie urzędu.
 
 

Wytworzył: Lucyna Dziamska (7 lutego 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (7 lutego 2018, 14:53:14)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (11 czerwca 2018, 13:22:53)
Zmieniono: Formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij