Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy unieważnione z 2020 rokuOgłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)przyczyna unieważnienia: W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja informuje, że żaden z kandydatów nie spełnił wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze w stopniu gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.

stanowisko:

stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu, w pełnym wymiarze czasu pracy

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 25 września 2020  14:00

przyczyna unieważnienia: W wyniku prowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Komisja informuje, że wybrany kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska. W związku z powyższym nie doszło do obsadzenia stanowiska.

stanowisko:

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

miejsce pracy: Urząd Gminy Białe Błota
termin składania dokumentów: 21 września 2020  15:30

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 2 (z 2)