Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

Projekty oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.17.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  10:00Data wszczęcia postępowania: 12.04.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Projekty oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych dla oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota, obejmującej następujące części:1) część I: Białe Błota, Kruszyn Krajeński, Murowaniec; 2) część II: Lisi Ogon, Łochowo; 3) część III: Przyłęki, Ciele.  
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.17.2019.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2019 r.
Wadium:Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnego dla każdej części, w wysokości:dla części I – 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) PLN, dla części II – 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) PLN, dla części III – 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) PLN,
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium doświadczenia Projektanta w branży elektryczno-energetycznej – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Sonia Topolewska: sonia.topolewska@bialeblota.eu, tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 24.04.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (418kB) pdf  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (2132kB) zip  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania

Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (12 kwietnia 2019, 13:32:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij