Uchwała nr RGK.0007.26.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 maja 2020zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), oraz § 63 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego Uchwałą nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 6762 z) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.26.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 maja 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), oraz § 63 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Białe Błota uchwalonego Uchwałą nr RGK.0007.183.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. poz. 6762 z) uchwala się co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.26.2020 (462kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (29 maja 2020, 09:55:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49