Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.47.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875 t.j. ze zmianami: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.) uchwala się co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński tj. w granicach obszaru przedstawionego w załączniku graficznym do niniejszej uchwały na mapie w skali 1:2000. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota.


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                              Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.47.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018 r.
plik do pobrania (1152kB) pdf  

                                                                 Uzasadnienie

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ) rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały. Uchwała Rady Gminy Białe Błota w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy i umożliwi polepszenie warunków zagospodarowania przedmiotowego terenu. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia w/w planu. Przeprowadzono także analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Białe Błota. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                              Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij