Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.51.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmian. poz. 1000 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr RGK.0007.171.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2018 zmienionej Zarządzeniami Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.4.2018 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr SG.0050.10.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr SG.0050.18.2018 z dnia 12 lutego 2018 r., Nr SG.0050.22.2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr SG.0050.24.2018 z dn. 30 marca 2018 r., Nr SG.0050.30.2018 z dn. 18 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.31.2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r. Nr SG.0050.32.2018 z dn. 8 maja 2018 r. Nr SG.0050.41.2018 z dn. 30 maja 2018 r. Nr SG.0050.45.2018 r. z dn. 11 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.1.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2018 r. Nr RGK. 0007.9.2018 z dn. 28 marca 2018 r. Nr RGK.0007.29.2018 z dn. 17 kwietnia 2018 r., Nr RGK.0007.33.2018 z dn. 29 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
§ 2. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 109345818,28 zł,z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 92 774 776,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna 67 298,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 260 000,00 zł,
- rezerwa celowa 790 000,00zł, zastępuje się kwotą 270 000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 16 571 042,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                           Jacek Grzywacz
Załączniki:
załącznik nr 2 (56kB) pdf
załącznik nr 3 (141kB) pdf                                                                      Uzasadnienie

Przedstawione zmiany w budżecie gminy na 2018 r. dotyczą wydatków.

Załącznik Nr 2

WYDATKI

Dz. 600 Transport i łączność


- zadanie pn. ,, Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu kwota 600 000,00 zł ” otrzymuje brzmienie ,, Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu etap I ( od ul. Łochowskiej do ul. Strusiej ) kwota 530 000,00 zł ”, W celu określenia prawidłowego zakresu budowy dokonuje się zmiany nazwy zadania.

- zmniejsza się o 86 000,00 zł środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Budowa ul. Drzewnej w Białych Błotach ”,

- zmniejsza się o 20 000,00 zł środki finansowe na zadaniu inwestycyjnym pn. ,, Projekt i budowa ul. Okopowej w Łochowie ”,

- zwiększa się o 36 000,00 zł środki na zadanie pn. ,, Projekt i budowa utwardzenia gruntu na dz. 181/5 w Białych Błotach ”,

- zmniejsza się o 15 000,00 zł wydatki bieżące na utrzymanie dróg, Wprowadza się nowe zadania pn. :

- Budowa zatoki autobusowej przy ul. Sosnowej w Białych Błotach z kwotą 60 000,00 zł,

- Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota z kwotą 500 000,00 zł ( w 2018 r. ), W związku z przygotowaniem powyższej inwestycji do realizacji i zabezpieczeniem środków na ten cel przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Starostwo Powiatowe w Bydgoszcz, zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowego zadania do budżetu również przez Gminę Białe Błota, Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020. Środki do zabezpieczenia w poszczególnych latach to: 2018 r. kwota 500 000,00 zł, 2019 r. kwota 800 000,00 zł , 2020 r. kwota 800 000,00 zł,

- Projekt ul. Strusiej w Murowańcu kwota 70 000,00 zł,

- Projekt ul. Ślesińskiej w Łochowicach kwota 15 000,00 zł,

Dz. 758 Różne rozliczenia

- zmniejsza się o 520 000,00 zł rezerwę celową i środki przeznacza na zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcińca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota ” kwota 500 000,00 zł ( w 2018 r. ) oraz na zadanie pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ” kwota 20 000,00 zł,


Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się o 1 500 000,00 zł wydatki przeznaczone na aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach, Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne:

- projekt i rozbudowa ujęcia wody w Cielu 200 000,00 zł,

- budowa części wodociągu magistrali Ciele-Łochowo 600 000,00 zł,

- projekt i przebudowa wodociągu zasilającego Przyłęki 100 000,00 zł,

- projekt i przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Przemysłowej 22 w Białych Błotach 600 000,00 zł. Powyższe zadania inwestycyjne są niezbędne dla prawidłowego działania Spółki ZWiUK oraz nastąpi poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odbiór ścieków,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększa się o 30 000,00 zł środki finansowe na zadaniu pn. ,, Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską ”.                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                             Jacek Grzywacz
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Magdalena Maison (4 lipca 2018, 08:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij