Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr RGK.0007.101.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 października 2018


w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.2.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.: z 2018 poz. 149, poz. 650 i poz. 1544) uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za niezasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Białe Błota, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                  Jacek Grzywaczuzasadnienie

W dniu 18.09.2018r., 08.10.2018r. oraz 15.10.2018 r. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie na swoich posiedzeniach rozpatrywała skargę na Zastępcę Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota RGK. 1510.2.2018 z dnia 01.08.2018r.

Komisja uznała skargę za niezasadną w oparciu o Ustawę o Funduszu Sołeckim, Ustawę o Samorządzie Gminnym, Ustawę Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawę o Finansach Publicznych, Ustawę o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie.

Wniosek określający planowane przedsięwzięcie powinien być złożony przez Sołectwo do 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy. Wójt jeśli nie udzieli przesłanek formalnych do odrzucenia wniosku musi go zrealizować, opisując przedsięwzięcie do budżetu Gminy.

Należy pamiętać, że przedsięwzięcie musi spełniać przesłanki zawarte w Ustawie o Funduszu Sołeckim.

Sołectwo nie może przekazać wybranemu Stowarzyszeniu środków, ponieważ nie ma takich uprawnień. Może jedynie wskazać przedsięwzięcie, które będzie realizowane wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Białe Błota uznaje skargę za niezasadną.                                 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                  Jacek Grzywacz


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Dominika Kowalska (2 listopada 2018, 10:42:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij