Zebranie Wiejskie w Sołectwie Łochowo, dnia 18.09.2020 r. o godz. 18.00


Rada Sołecka wraz z Sołtysem zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 18.09.2020 r., godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Łochowie przy ul. Jałowcowej 7.

Porządek zebrania wiejskiego:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego;
2. Wybór Przewodniczącego zebrania wiejskiego;
3. Wybór sekretarza zebrania wiejskiego;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania wiejskiego;
5. Przedstawienie propozycji podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.;
6. Dyskusja na temat podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.;
7. Głosowanie i przyjęcie uchwały o akceptacji wniosku do funduszu sołeckiego;
8. informacja na temat komunikacji podmiejskiej (Wójt Gminy Białe Błota);
9. Informacja dot. rozbudowy oświetlenia w m. Łochowo (Wójt Gminy Białe Błota);
10. Wolne wnioski i pytania;
11. Odpowiedzi na pytania;
12. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

      Zapraszamy      
Sołtys i Rada Sołecka

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (10 września 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (10 września 2020, 07:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120