Uchwała nr RGK.0007.146.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.146.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 44 ust. 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1595), Rada Gminy Białe Błota uchwala co następuje:


§ 1. 1. Po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znosi się formę ochrony przyrody 2 drzew uznanych za pomniki przyrody, tj.:
1) dąb szypułkowy (Quercus robur L) o obwodzie pnia 315 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący się na terenie działki o nr ew. 186, położonej w miejscowości Łochowo, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Kazimierza w Łochowie, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r. nr 15, poz. 120). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°7'25.836", E17°49'55.62".
2) dąb szypułkowy (Quercus robur L) o obwodzie pnia 295 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, znajdujący się na terenie działki o nr ew. 186, położonej w miejscowości Łochowo, stanowiącej własność Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Kazimierza w Łochowie, uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r. nr 15, poz. 120). Współrzędne geograficzne drzewa: N53°7'26.161", E17°49'57.324".
2. Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych ze względu na które ustanowiono pomnik przyrody oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.146.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 listopada 2017 r.
plik do pobrania (47kB) pdf

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
Zniesienie formy ochrony przyrody, zgodnie z art. 44 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy, następuje w razie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody, lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.
Dęby wymienione w przedmiotowej uchwale utraciły walory estetyczne, ze względu na które utworzono pomniki przyrody. Podczas sierpniowej nawałnicy uległy znacznemu uszkodzeniu. Ich gałęzie zostały połamane. Drzewa są uschnięte i grożą zawaleniem na teren cmentarza, na którym rosną, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Projekt niniejszej uchwały, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz
 

Wytworzył: Magdalena Maison (28 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 grudnia 2017, 11:43:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij