Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy oświetlenia drogowego w m. Zielonka (ul. Jodłowa, ul. Pigwowa)


OBWIESZCZENIE 
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
  

  dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2018.4 
 
       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), 

Wójt Gminy Białe Błota zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 43/2018 z dnia 21 maja 2018 r., znak: GPR.6733.40.2018.4, dla inwestycji polegającej na: 

BUDOWIE OŚWIETLENIA DROGOWEGO, NA TERENIE DZIAŁEK O NR. EWID. 225/14, 225/15, 225/13, 226/12, 217/3, 251/3, 260/2, 261/2, 261/31, 251/1, 262/2, 265/9, 226/13, OBRĘB EWIDENCYJNY ZIELONKA, GMINA BIAŁE BŁOTA (ul. Pigwowa, ul. Jodłowa). 
  
      W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Białe Błota (ul. Szubińska 57 – wejście do budynku Urzędu od ulicy Guliwera) w dniach pracy Referatu. 
       Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 
      Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
      Stosownie do treści art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Wytworzył: Aleksandra Noskiewicz (14 czerwca 2018)
Opublikował: Aleksandrza Noskiewicz (14 czerwca 2018, 12:30:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij