Protokół 05.02.2007r.

Protokół z posiedzenia komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia
5 lutego 2007 roku od godz. 15:00 do godz. 17:10, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, oraz pani Wójt Katarzyna Kirstein Piotrowska, oraz goście państwo Witkowscy.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.   Sprawy dotyczące budżetu na 2007 rok.
2.   Sprawy dotyczące bezpieczeństwa.
3.   Sprawy bieżące.
 
Ad.1
Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia.
                 Na początek udzielił głosu radnemu Morozowi, który poinformował, że celem wizyty państwa Witkowskich jest wyjaśnienie nieporozumienia dotyczącego dostępu pracowników energetyki do urządzeń energetycznych znajdujących się na terenie ich działki przy ul. Ostróżki w Białych Błotach.
Na zadane przez przewodniczącego pytanie czy prawdą jest, że utrudniają dostęp pracownikom ENEA do urządzeń energetycznych znajdujących się na ich posiadłości?
Państwo Witkowscy odpowiedzieli, że utrudnienie dostępu mogło nastąpić tylko pod ich nieobecność, kiedy posesja była zamknięta, a o ich dobrej woli w rozwiązaniu tego problemu świadczy fakt, że odsprzedali oni ENEA działkę gdzie ma być przeniesiony transformator oraz rozdzielnia, co potwierdzili dokumentami. Zaprzeczyli także pogłoskom, że na swoim terenie zdemontowali oświetlenie uliczne, bo demontażu dokonali pracownicy energetyki
w trakcie przeróbek i do tej pory nie poprawili tego stanu. Potwierdził to poproszony
o informację pracownik urzędu p. Czekajewski.
Po tych informacjach komisja przegłosowała wniosek o interwencję Urzędu Gminy
w ENEA w celu przyspieszenia działań związanych z naprawą oświetlenia i przeniesienia transformatora na teren działki wykupionej przez ENEA w tym celu od p. Witkowskich.
  Przewodniczący komisji przypomniał o wniosku z dnia 21.12.06
w sprawie utrzymanie w roku 2007 dotychczasowej ceny ścieków na tym samym poziomie, co w roku 2006. Ustalono, że wniosek zostanie sprecyzowany o wysokość dopłaty, która wynosi 1 zł. do m3 ścieków i wymaga dopłaty z budżetu gminy w wysokości 153000zł. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.
                W dalszej części posiedzenia ustalono, że należy uwzględnić w budżecie na 2007 rok wykonanie projektów kanalizacji ulic Parkowej, Wierzbowej i Kaplicznej w Białych Błotach,
A także ścieżki rowerowej, w Łochowie oraz nawierzchni i kanalizacji ulicy Jałowcowej
w Łochowie. Przegłosowano jednogłośnie.
                  Następnie przewodniczący poruszył sprawę budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej w Cielu. Przedstawił swoje obawy czy ta inwestycja w dostatecznym stopniu zaspokoi potrzeby mieszkańców w wodę w okresie letnim. Zaproponował, aby w Białych Błotach
i Trzcińcu wybudować dodatkowe zbiorniki wody tak jak to uczyniono w Łochowie, co przyniosło korzystne rezultaty, a pieniądze na ten cel znalazły by się z inwestycji w Cielu, której koszt okazał się mniejszy niż sądzono na początku o około 400000zł.
Pani Wójt odpowiedziała, że konsultowała ten problem z projektantem oraz z prezesem ZWiUK panem Barczakiem, którzy zapewnili, że inwestycja w Cielu w pełni zapewni
i zaspokoi potrzeby mieszkańców w dostawę wody. Nie ma, więc potrzeby budowy dodatkowych zbiorników.
                 Na posiedzeniu komisji w dniu 29.01.07 przedstawiono sprawę dotyczącą kosztów utrzymania biura powiatu zajmującego się sprawami komunikacji miały one wzrosnąć
z 28000zł. do 48000zł. Pani Wójt poinformowała, że powiat odstąpił od proponowanej podwyżki kosztów zwiększając je tylko jednorazowo o kwotę 3500zł. na koszty poprawy złączy komunikacyjnych, a koszt utrzymania biura pozostaje bez zmian w wysokości 28000zł. Wobec tego komisja zdecydowała o pozostawieniu placówki dla wygody mieszkańców, co przegłosowano jednogłośnie.
Ad.3        Przewodniczący powrócił do tematu z dnia 29.01.07 dotyczącego ławek przy szkole podstawowej, na których przesiaduje młodzież do późnej pory nocnej zakłócając przy tym spokój mieszkańcom okolicy.
Radny Kieroński potwierdził fakt niewłaściwego zachowania się młodych ludzi, którzy nie reagowali na zwracane im uwagi i zachowywali się głośno i niestosownie, nie pomagała tu również obecność w pobliżu pracowników ochrony z gimnazjum a także patroli policji.
Postanowiono, zatem, że aby nie dopuścić do podobnej sytuacji ławki należy zdemontować i przenieść w inne miejsca na terenie gminy. Przegłosowano większością głosów przy trzech wstrzymujących się.
Ad.2                 W sprawie planowanej budowy komisariatu policji, ustalono, że jeżeli ma to być tylko posterunek to należy w umowie zobowiązać Policję do zwiększenia obsady posterunku z 15 osób do 25 osób w okresie 5 lat od rozpoczęcia działania na nowej placówce. Przegłosowano jednogłośnie.
                Następnie przewodniczący przedstawił wniosek, jaki wpłynął, do R.G. od mieszkańców ul. Alpejskiej, w którym informują o ciągłym zalewaniu ich posesji
i utrudnieniu w poruszaniu się po ulicy Alpejskiej po każdych opadach deszczu ulica jest cała zalana.
Ustalono, że należy uwzględnić ten wniosek w planach rozwoju lokalnego i rozwiązać problem w pierwszej kolejności ze względu na uciążliwość dla mieszkańców, biorąc pod uwagę fakt, że ulica ta jest uzbrojona we wszystkie media łącznie z gazem brakuje tam tylko kanalizacji deszczowej i nawierzchni.
 
Na tym posiedzenie zostało zakończone. Protokół składa się z 2 stron.
 
                                                                       Przewodniczący Komisji Gospodarki,
                                                                      Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
                                                                                   Janusz Walczyński

metryczka


Wytworzył: Janusz Walczyński (6 lutego 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 czerwca 2007, 14:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184