Protokół 12.04.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 roku od godz. 13:15 do godz. 14 :20, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki zgodnie z listą obecności, oraz  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju pan Wojciech Rutkowski..
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Stan zaawansowania inwestycji – zbiornik retencyjny.
2.        Sprawa kładki w Lisim Ogonie
3.        Sytuacja w sprawie mas bitumicznych
4.        PRL
5.        Wolne wnioski
 
 
Ad.1
Przewodniczący komisji oddał głos panu Wojciechowi Rutkowskiemu.
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski wyjaśnił, że termin realizacji inwestycji jest przewidziany na koniec czerwca 2007r. Poinformował również, że 11.04.2007r. odbył rozmowę z inspektorem nadzoru i nie ma żadnych zagrożeń.
 
Ad.2 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski poinformował, że termin realizacji tej inwestycji został przesunięty o 1 miesiąc. Termin wykonania jest przewidziany na 30.09.2007r.
Radny Bronisław Balcerowski  zapytał, jak wygląda sprawa z boiskiem przy ul. Dębowej w Łochowie , z nasypem i kto przekazuje teren.
Wojciech Rutkowski wyjaśnił, że terenem jest zainteresowany Klub Sportowy - pan Kuczyński. Kierownik wyjaśnił również, iż budowa kładki to jedynie przerzut przez ściek wodny. Nie ma ścieżki rowerowej i trzeba będzie przyszłościowo pomyśleć o wykonaniu takiej ścieżki( jest już projekt).Na razie dla rowerzystów będzie zjazd. Zapewnił również, że będzie wnioskował o realizację ścieżki, aż do skrzyżowania.
Przewodniczący Komisji  zapytał się, czy jest jakaś koncepcja w sprawie kolektora?
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Wojciech Rutkowski  - nie wiedział nic na ten temat i dlatego nie mógł się wypowiedzieć. Powiedział jedynie, że zakład musi być utrzymany, ponieważ zajmuje się  I fazą oczyszczania ścieków.
 
Ad.3 
Przewodniczący Komisji  poinformował, iż dostał pismo w sprawie mas bitumicznych.
Komisja jednogłośnie wyraziła swój sprzeciw w tej sprawie.
W związku z niemożnością uczestnictwa na posiedzeniu Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Jana Czekajewskiego sprawa mas bitumicznych zostanie poruszona na następnym posiedzeniu komisji.
 
Ad 4.
Przewodniczący Komisji zapytał, co dalej z PRL? Wójt Gminy nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu Komisji w związku z powyższym to zagadnienie zostanie również poruszone na następnym posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji co dalej ze sprawą dróg państwa Kliś?
Radny Bronisław Balcerowski wyjaśnił, iż pan Kliś nie zorientował się jak mógł kupić sąsiednie łąki. Teraz, żeby Gmina mogła sprzedać łąkę, to musi być zgoda właściciela drogi, a on nie wyraża zgody. Pan Klis chce, aby Gmina zasypała staw tam gdzie jest droga, ale to nie Gmina wykopała ten staw.
Radna Wanda Górna zapytała jakie drogi chciano sprzedać panu Klisiowi?
Radny Bronisław Balcerowski wyjaśnił, iż  te podtopione oraz pół szerokiej drogi. Gmina nie jest w stanie oddać całej drogi bez zgody sąsiada i dlatego pan Kliś zrezygnował z propozycji  Gminy.
 
Ad.5.
Radna Wanda Górna powiadomiła, iż była u dyrektora Napory i rozmawiałam z nim o placu między salą gimnastyczną, a SP. Płytki chodnikowe, które tam leżą i są przeznaczone na nową salę gimnastyczną stopniowo topnieją.
Radny Andrzej Kieroński wyjaśnił, że tam są dwie pary drzwi i wszystkie są zamknięte. Wystąpił również z wnioskiem, aby zapytać pana Wiśniewskiego o zakres obowiązków ochroniarzy w Gimnazjum i przyszłościowo pomyśleć o wymianie kamer, bo przez te nic nie widać.
 
Radny Andrzej Kieroński poruszył również temat klubów sportowych, które nie miały środków na pokrycie wydatków do czasu uchwalenia budżetu. Radny Bronisław Balcerowski wyjaśnił, iż kluby powinny same pozyskiwać w tym okresie środki.
 
Protokołowała:
Magdalena Maison
                                                                                                   
 
                 Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
                                                       Janusz Walczyński
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena maison (12 kwietnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 czerwca 2007, 14:44:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311