Protokół 10.05.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 10 maja 2007 roku od godz. 15:00 do godz. 17 :00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki Bezpieczeństwa, Rolnictwa         i Środowiska zgodnie z listą obecności, oraz  Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein – Piotrowska i Inspektor Anna Małek
 
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Janusz Walczyński, który powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Wniosek pana Stasiaczka dot. wywozu ziemi spod wykopów i składowania ich na prywatnych działkach w Kruszynie Krajeńskim;
2.        Sprawa drogi dojazdowej do Kruszyna Krajeńskiego;
3.        Dofinansowanie do Straży Pożarnej;
4.        Uchwały na sesję;
5.        Wolne wnioski.
 
Ad.1 Przewodniczący Komisji przedstawił pismo pana Tadeusza Stasiaczka.i oddał głos Inspektor Annie Małek Anna Małek poinformowała, że cztery działki należą do pana Brzozowskiego i że w jego przypadku nie ma żadnych naruszeń prawa, gdyż 16 kwietnia 2007r. były przeprowadzone oględziny w tej sprawie i wszystko jest w porządku. Z kolei pani Kotwicka nie ma decyzji o rekultywacji.
Wójt Gminy wyjaśniła, że mieszkańcy się buntują, ponieważ jest hałas.
Radny Bartosz Lau zapytał na czym polega rekultywacja?
Anna Małek odpowiedziała, że w przypadku pani Kotwickiej rekultywacja jest przeprowadzana na cele rolnicze, a w przypadku pana Brzozowskiego na cele budowlane.
Wójt Gminy powiedziała, że pani Kotwicka nie zadbała o stosowne dokumenty i teraz będzie musiała za to zapłacić.
Anna Małek powiedziała, że Gmina zobowiązała panią Kotwicką do udziału w kosztach naprawy drogi, jeżeli będą jeździć ciężarówki.
 
Ad. 2 Wójt Gminy wyjaśniła że przy wyjeździe z ulicy Łąkowej w Kruszynie Krajeńskim na drogę krajową jest skarpa, która systematycznie jest wykaszana. Niedługo będzie przebudowa drogi i problem zostanie rozwiązany.
 
Ad.3 Radna Lidia Grzywacz, powiedziała, że na Straż miało być przeznaczone 3000 zł i Wójt obiecała dać te pieniądze.
Wójt Gminy wyjaśniła, że co roku na współpracę z Niemcami jest przeznaczane 10 tyś zł i tak było też w tym roku. Ochotnicza Straż Pożarna dostała 50% tego o co wnioskowała.
Radna Lidia Grzywacz wyjaśniła, że w budżecie było przewidziane 3000 zł na przyjazd strażaków z Niemiec
 Wójt Gminy odpowiedziała, że tej kwoty nie było w budżecie, ona była przewidziana w promocji Gminy.
Radna Lidia Grzywacz zapytała jak wygląda sprawa dofinansowania wyjazdu Łochowianek do Niemiec?
Wójt Gminy wyjaśniła, że Gmina chciała dać pieniądze, ale Łochowianki zrezygnowały z wyjazdu.
 
Ad. 4 Radny Bartosz Lau powiedział, że wątpliwość budzi §2  uchwały w sprawie zmian w budżecie gmin na 2007r.
Wójt Gminy wyjaśniła, że ten zapis wynika z uchwały RIO i jeżeli Rada Gminy nie uchyli  §14 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. to zrobi to RIO.
 
Ad. 5 Przewodniczący Komisji poruszył kwestię pisma skierowanego do Wójta przez Komisję Rewizyjną dotyczącego odprowadzania ścieków.
Wójt Gminy  powiedziała, ze według niej inwestycja jest prowadzona prawidłowo, a uchwała dotycząca odprowadzania ścieków została przygotowana na wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Radny Andrzej Kieroński poruszył temat pracowników ochrony w szkołach. Poinformował, że w szkole została wybita szyba, a ochroniarz nie zareagował jak dzieci rzucały kamieniami. Ochroniarze pracują  dopiero od godziny 19, dlatego zaproponował wywieszenie tabliczek zakazujących przebywanie dzieci na terenie szkoły poza boiskiem, po zajęciach. Rodzice boją się z małymi dziećmi wejść na plac zabaw, bo młodzież tam pali papierosy i pije alkohol
Wójt Gminy powiedziała, że ona tez ma wątpliwości co do skuteczności działania ochroniarzy. Rozmawiała na ten temat z panem Wiśniewskim, przy okazji problemu z ławeczkami i pan Kierownik wyjaśnił, że jeżeli jest dwóch ochroniarzy to jeden jest przy monitorze, a drugi obchodzi szkołę.
Przewodniczący Komisji zaproponował sprawdzenie stanu technicznego monitoringu i jego funkcjonalność. Poruszył także kwestię placu zabaw przy blokach w Białych Błotach. Ten plac jest stary i istnieje ryzyko, że dziecko może się skaleczyć.
Wójt Gminy wyjaśniła, że ten plac zabaw miał być zrobiony rok temu, ale Gmina nie dostała dofinansowania.
 
Radna Wanda Górna poprosiła o wizję lokalną w Łochowie, przy ul. Bydgoskiej 2. Wyjaśniła, że tam było kiedyś podwórze, które zostało podzielone na działki i na jednej działce było tylko szambo. Właściciel ziemi, powiedział, ze jeżeli Gmina nie przeniesie tego szamba to mieszkańcy, zostaną go pozbawieni. Gmina przeniosła, ale to szambo jest za małe na trzy rodziny i sklep.
 
Radny Bartosz Lau  poruszył kwestię Repatriantów, czy ktoś się nimi interesuje?
Wójt Gminy wyjaśniła, że Gmina  proponowała im mieszkania w Cielu, Murowańcu, ale oni nie chcieli.
 
Radny Bartosz Lau poruszył temat skrzynek energetycznych, gdzie powinny być umiejscowione czy na drodze, czy na granicy.
Wójt Gminy wyjaśniła, że generalnie skrzynki powinny być umiejscowione tak, ażeby były dostępne dla energetyki i powinny być na granicy działki.
 
Radny Zbigniew Moroz zwrócił uwagę, że na cmentarzu, przy kaplicy jest lampa który nie świeci.
 
Protokołowała
Magdalena Maison
 
                      Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska
 
                                                                 Janusz Walczyński
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 maja 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 czerwca 2007, 14:54:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169