Protokól z 21.09.2009r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 września roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Pan Andrzej Wiekierak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia działki od Gminy Białe Błota oraz wyprostowania łuku przy ul. Nakielskiej w Łochowie.
2)       Wniosek mieszkańca o przejęcie drogi będącej  własnością Lasów Państwowych.
3)       W sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych nad Jeziorem Jezuickim.
4)       W sprawie skargi Pana Piotra Kowalskiego na pracę Zastępcy Wójta Krzysztofa Jankowskiego.
5)       W sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010.
 
 
Ad.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia działki od Gminy Białe Błota oraz wyprostowania łuku przy ul. Nakielskiej w Łochowie.
 
Kierownik referatu gospodarki przestrzennej Pan Andrzej Wiekierak zapoznał  Komisje z wnioskiem w sprawie wyprostowania łuku przy ul. Nakielskiej w Łochowie oraz nabycia działki w związku z planowanymi na tym gruncie inwestycjami. Po szczegółowej analizie wniosku Komisja uznała, że nie widzi możliwości sprzedaży działki w całości. Komisja dopuściła możliwość odsprzedania części działki oraz wyprostowania łuku ulicy Nakielskiej o ile nie pogorszy to sytuacji komunikacyjnej.
 
Ad.2 Wniosek mieszkańca o przejęcie drogi będącej własnością Lasów Państwowych.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński zapoznał Komisję z wnioskiem mieszkańca w sprawie przejęcia drogi, która wchodzi w skład Lasów Państwowych przez  Gminę Białe Błota  w zasób dróg gminnych. Droga wyposażona jest w wodociąg, kanalizację i stanowi jedyny dojazd do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Mieszkaniec poprosił o unormowanie gruntów w celu rozpoczęcia budowy. Komisja zleciła podjęcie decyzji Wójtowi Katarzynie Kirstein-Piotrowskiej.
 
 
 
Ad.3 W sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych nad Jeziorem Jezuickim.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński zapoznał Komisję ze sprawą. Dyskutowano nad formą rozwiązania problemu, gdyż do tej pory opiekę nad gruntami sprawował Polski Związek Wędkarski, któremu na mocy umowy wygasa dzierżawa. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski powiedział, że należy rozpisać przetarg i porozumieć się z zainteresowanymi stronami w sprawie ustalenia warunków użytkowania gruntów nad Jeziorem Jezuickim.
 
Ad.4 W sprawie skargi Pana Piotra Kowalskiego na pracę Zastępcy Wójta Krzysztofa Jankowskiego.
 
Przewodniczący Janusz Walczyński powiedział, że skarga była rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną, która uznała ją za bezzasadną. Sprawa dotyczyła ustalenia warunków zabudowy oraz braku odpowiedzi ze strony Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski wyraził zgodę na wizję lokalną po której stwierdzono, że istnieje możliwość zabudowy pod warunkiem spełnienia normy odległościowej zabudowy parterowej od linii średniego napięcia.
 
Ad.5 W sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Białe Błota na rok 2010.
 
Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła Komisji zmiany w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2010. Zmiany te dotyczyły głównie kwestii budowy i utrzymania dróg w Gminie Białe Błota.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (21 września 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (29 stycznia 2010, 12:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377