Protokół z 01.06.2009r.

Protokół   Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 czerwca 2009r roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska zgodnie z listą obecności oraz Zastępcy Wójta Krzysztofa Jankowskiego, Inspektor Wiesławy Kaczanowskiej, Kierownik GOPS Beata Przyborska i Kierownika Mariusza Stężewskiego.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Radny Janusz Walczyński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)       Mieszkania socjalne, komunalne i chronione;
2)       Wolne wnioski.
 
Ad.1 Mieszkania socjalne, komunalne i chronione.
 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że zapotrzebowania na mieszkania socjalne, komunalne i chronione oparte są na wykazie z dnia 23 stycznia 2008r. Inspektor Wiesława Kaczanowska dodała, że liczba mieszkańców z roku na rok wzrasta. Pani Beata Przyborska wyjaśniła komisji, iż istnieją trzy rodzaje mieszkań tj. socjalne, komunalne i chronione. Te dwa pierwsze należą do polityki gminy, z kolei chronione leżą w gestii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Miedzy mieszkaniami komunalnym, a socjalnym  jest różnica co do standardu i wysokości opłat. Wnioski składane do Urzędu Gminy nie obejmują podziału na socjalne i komunalne, tego podziału dokonuje się dopiero po weryfikacji wniosku. Mieszkania socjalne są znacznie tańsze w utrzymaniu. Jeżeli chodzi o mieszkania chronione jest to nowe „ narzędzie” adresowane do osób bez względu na status majątkowy tj. młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze, a druga grupę stanowią osoby niepełnosprawne np. z zaburzeniami psychicznymi,  czy somatycznymi ze względu na wiek. Mieszkania chronione to nie tylko lokal, ale też cały koszyk usług. Pani Kierownik powiedziała, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na budowę lokali socjalnych i komunalnych. Nowością jest możliwość uzyskania dofinansowania na uzbrojenie terenu oraz możliwość zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy na 12 miesięcy wstecz.
Na pytanie komisji jakie są potrzeby mieszkaniowe pani Wiesława Kaczanowska powiedziała, że na liście widnieje około 80 nazwisk. Jeżeli chodzi o lokale socjalne to pierwszeństwo mają mieszkańcy z wyrokami o eksmisję. W razie niemożności zapewnienia takiego lokalu to Gmina musi płacić opłaty spółdzielni lub osobie fizycznej.
Przewodniczący Komisji zapytał jakie są plany w zakresie powstania nowych mieszkań? Zastępca Wójta powiedział, że jeżeli chodzi o prawo budowlane to nie ma żadnych różnic miedzy lokalami socjalnymi, a komunalnymi. Umowa na lokal komunalny jest zawierana na czas nieokreślony, a na lokal socjalny maksymalnie na trzy lata. W przypadku komunalnych metraż na 1 osobę wynosi 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a na socjalny 5 m2 na osobę.
Komisja podjęła dyskusje na temat eksmisji lokatorów.
Radny Andrzej Kieroński zapytał, co się dzieje z budynkiem po dawnym komisariacie. Zastępca Wójta wyjaśnił, że Urząd Gminy jest w trakcie przejmowania tego terenu na wieczyste użytkowanie i dodał, że tam istnieje ewentualna możliwość utworzenia dwóch mieszkań. Pani Beata Przyborska zaproponowała, aby w tym budynku zrobić mieszkania chronione, a mieszkańca który mieszka na piętrze przenieść do Murowańca.
Komisja ogólnie podjęła dyskusje nad w/w lokalami, ale nie wypracowała żadnych wniosków.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
Brak
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (1 czerwca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (29 stycznia 2010, 13:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1182