Protokół z 26.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2010 roku od godz. 14:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski  oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Janusz Walczyński Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1.        Materiały na sesję;
2.        Wolne wnioski.
 
 
Ad.1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2010 r.
Radna Gabriela Żernicka poruszyła kwestię wykupów gruntów, a Radny Bronisław Balcerowski zapytał, jak jest różnica pomiędzy zakupem, a odszkodowaniem. Zastępca Wójta wyjaśnił, że wszystko zależy na jakich zasadach Gmina przejmuje grunty. Jak Gmina kupuje jakiś grunt, to zawsze rzeczoznawca podaje cenę rynkową terenu. W sprawie ul. Bartniczej i Brackiej Zastępca Wójta wyjaśnił, iż  zmiana w budżecie wynika z faktu, że kwota wynikająca z budżetu jest niższa niż  jak to wynika z przetargu. W sprawie budowy ronda w okolicach Miedzynia zaszła konieczność zwiększenia kwoty projektu o 32 000 zł. Kierownik Mariusz Stężewski dodał, że Wicestarosta Bydgoski nie zgodził się na koncepcję jaką przedstawiła gmina Białe Błota i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowo audytu bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o ulice Jeżowską w Trzcińcu pojawiła się konieczność przebudowy sieci telekomunikacyjnej. Jeżeli chodzi o ulicę Brzozową w Łochowie Zastępca Wójta zaproponował, aby te inwestycje przenieść na rok 2011 i  te pieniądze przeznaczyć na adaptację przedszkola przy kościele.  Na adaptacje przedszkola zostanie złożony wniosek o dofinansowanie, ale na ten cel musza zostać zabezpieczone środki w budżecie.
Radny Bartosz Lau zapytał,  skąd w zmianach w budżecie wzięła się ulica Ceramiczna w Kruszynie Krajeńskim. Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, iż ta ulica byłaby zrealizowana w tym roku, przy czym płatność nastąpiłaby dopiero w 2011 r.
Radna Lidia Grzywacz powiedziała, że na poprzedniej sesji obiecano, że w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na ulice Brzozową w Łochowie. Radny Czesław Jabłoński zapytał Zastępca Wójta na jakim etapie jest realizacji kanalizacji sanitarnej na tym terenie. Pan Wójt wyjaśnił, iż Łochowo nie ma jeszcze nawet opracowanej dokumentacji w tym zakresie. Jest jednak szansa, że Gmina otrzyma unijne środki na kanalizację. Jeżeli zdecydowano by  na zbudowanie ulicy Brzozowej bez kanalizacji, to koszt takiej inwestycji wynosi ok. 900 000 zł, a jeżeli miałaby być tam również kanalizacja to należałoby dodać ok. 400 000 zł.
Komisja podjęła dyskusje nt. kanalizacji w Gminie.
Radny Bartosz Lau zaproponował, aby wstrzymać się z realizacją ulicy Ceramicznej w Kruszynie Krajeńskim do następnej sesji. Zaproponował, aby Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska udała się na miejsce. Kierownik Mariusz Stężewski, powiedziała, że ta ulica będzie łączyła ulicę Słoneczną z ulicą Świerkową.
Przy omawianiu kolejnych zmian w budżecie komisja poprosiła o uzupełnienie uzasadnienia uchwały o zapis skąd zostaną wzięte pieniądze na adaptacje przedszkola w przypadku nie uzyskania datacji na ten cel.
 
Ad.2 Wolne wnioski.  

Do Komisji wpłynął wniosek mieszkańców Łochowa w sprawie wycinki drzew lasu we wsi Łochowo. Zastępca Wójta wyjaśnił, komisji, iż w tej sprawie toczy się postępowanie.
 
Ad.1 Materiały na sesję.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił projekt uchwały i powiedział, że nie powstanie niepubliczne przedszkole w Przyłękach stąd zrodził się pomysł utworzenia filii przedszkola          „ Wróżka” w pomieszczeniach należących do kościoła. Miałyby tam powstać dwa oddziały przedszkolne. Dodał również, ze w przedszkolach w Gminie na tę chwilę nie ma miejsc.
Komisja podjęła dyskusję nt. kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i nt. funkcjonowania żłobków.
 
- w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego.
 
Kierownik Marian Wiśniewski przedstawił projekt uchwały i powiedział, że przeprowadził analizę kosztów utrzymania dzieci z Białych Błot w szkołach w Bydgoszczy. 84 dzieci z Bydgoszczy jest w szkołach w Białych Błotach, a ok. 100 dzieci z Białych Błot w szkołach w Bydgoszczy, Dodał także, że Bydgoszcz postawiło warunek, że albo będziemy płacić albo dzieci z naszej gminy nie zostaną przyjęte do szkół  w Bydgoszczy.
 
- w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta.
 
Podinspektor  Violetta Archacka przedstawiła projekt uchwały.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że na ten teren jest inwestor, który planuje budowę przedszkola niepublicznego.
 
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak i powiedział, że pan Kliś zgadza się na stan, który został przedstawiony w uchwale.
 
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
- w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
 
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Andrzej Wiekierak.
 
Komisja zapoznała się z pozostałymi projektami uchwał.
 
Ad.2 Wolne wnioski.
 
Komisja wypracowała wniosek do Wójta Gminy o wystąpienie do starostwa powiatowego o zmianę organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Hubertusa i Wyczynowej, z droga powiatową w Lisim Ogonie.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 12:06:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 845