PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 9 maja 2016 r., od godz. 14:00 do godz. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 9 maja 2016 r., od godz. 13:00 do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Wójt Gminy Białe Błota Maciej Kulpa,  po. Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Bartosz Wiese, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz Pan Wiesław Siemiński.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Zbigniew Moroz.

Na Komisji nieobecni byli: radny Piotr Mądrzyński i radny Sebastian Orlik

Porządek posiedzenia:.
1. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie Gminy Białe Błota.
2. Wolne wnioski

Ad.1 Infrastruktura wodno – kanalizacyjna na terenie Gminy Białe Błota.

Komisja podjęła dyskusje na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Bydgoszcz usług związanych ze sprawami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi., który został zdjęty z porządku obrad na sesji w dniu 26.04.2016 r.
Prezes ZWiUk powiedział, że na terenie gminy Białe Błota nie ma firmy, która dokonywałaby badania wody. Nie ma sprzętu, który czyściłby kanalizację. W tych przypadkach zadania trzeba zlecać firmą zewnętrznym.
Pan Wiesław Siemiński zapytał, czy gdyby  Gmina podpisała porozumienie z MWiK, czy Bydgoszcz budowałaby sieć kanalizacyjną? Czy cały majątek spółki zostałby przekazany aportem do Bydgoszczy.
Prezes ZWiUK zwrócił, uwagą, że on w ogóle nie jest stroną w tej sprawie.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że Pan Napierała podpisał projekt uchwały.
Prezes ZWiUK odpowiedział, że został poproszony o podpisanie uchwały, ale z załącznikami został zapoznany dopiero po sesji.
Wójt Gminy powiedział, że sprawą porozumienia zajmował się p. Czekajewski i z tego co wie współpraca z MWiK miała być w tym zakresie gdzie ZWiUK musi robić zapytania ofertowe.
W następnej kolejności podjęto dyskusje na temat kosztów podłączenia do kanalizacji i kwestii rozliczenia kanalizacji w miejscowościach Łochowo, Łochowice, Lisi Ogon.
Ad. 2 Wolne wnioski.
Radna Alina Puppel poruszyła sprawę oświetlenia na ulicy Żurawiej w Murowańcu.
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że na tej ulicy projekty straciły swoją ważność.
Radna Alina Puppel powiedziała, że sołtys Murowańca twierdzi że zadanie będzie zrealizowane.
Radna Gabriela Żernicka  poruszyła sprawę ulicy Chmielnej w Białych Błotach i powiedziała, że po ulewach mieszkańcy są zalewani, ponieważ na tej ulicy jest zaniżenie gruntu. Złożyła wniosek o rozwiązanie ww. problemu.
Kierownik Bartosz Wiese powiedział, że na tej ulicy trzeba zrobić kanalizację, ale nie ma na ten cel środków w budżecie gminy.
Radna Gabriela Żernicka zaproponowała, żeby tych mieszkańców z ulic zalewowych zwolnić np. z podatku.
Radna Alina Puppel powiedziała, że w takim razie mieszkańcy Murowańca wystąpią o zwrot kosztów za naprawy samochodów.
Radna Gabriela Żernicka wystąpiła z wnioskiem o wskazanie na terenie gminy Białe Błota tzw ulic zalewowych- Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.

Ad. 2 Wolne wnioski.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek o przygotowania dokumentacji projektowej ulic z terenu gminy,które zostały  objęte decyzją ZRID- Komisja jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (9 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (18 maja 2016, 15:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221