PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 września 2017 r., od godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 20 września  2017 r.,
 o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Czysta 1a.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Czekajewski, inspektor Andrzej Świstowski, Komendant Tomasz Sura oraz prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki.

Posiedzenie Komisji prowadził radny  Zbigniew Moroz.

Na posiedzeniu Komisji spóźnili się radna Alina Puppel i radny Piotr Mądrzyński.

Porządek posiedzenia :
1. Bezpieczeństwo;
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Bezpieczeństwo.

Przewodniczący Komisji oddał głos komendantowi komisariatu Policji w Białych Błotach.
Komendant Tomasz Sura poinformował, że w ciągu roku zwiększyła się liczba etatów na komisariacie, o dwa. Doszedł również etat asystenta ds. wykroczeń i jest zastępca komendanta. Prawdopodobnie  policja zostanie wzmocniona również o etat ds. kryminalnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest więcej interwencji Zwiększyła się również liczba oszust internetowych. Mniej jest natomiast rozbojów, ale więcej nietrzeźwych kierowców. Pan komendant powiedział, że chwali sobie współpracę z gminą. Jeżeli chodzi o oczekiwania to dobrze by było jakby gmina wspomogła jednostka na tym samym poziomie co w 2017 r.

Komisja podjęła dyskusję nt. problemu z parkowaniem przy szkole i przy przedszkolu.

Na posiedzenie komisji o godz. 14:30 przybył radny Piotr Mądrzyński.

Po wysłuchaniu komendanta Tomasz Sury przewodniczący Komisji oddał głos prezesowi ZWiUK Grzegorzowi Berlickiemu, który poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma opracowanej koncepcji w zakresie ochrony ujęcia wody w Cielu. W związku z nowym prawem wodnym trzeba w tym zakresie przygotować opracowanie. W tym rejonie najpierw trzeba rozbudować stację, a potem można zrobić strefę ochronną.
Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że w rejonie ujęcia wody w Cielu mają powstać kurniki.
Prezes ZWiUK Grzegorz Berlicki powiedział, że w związku z powyższym trzeba jak najszybciej przygotować opracowanie. W tym rejonie jest strefa ochrony bezpośredniej. Nie ma ochrony pośredniej Koszt tej inwestycji to ok 12 000 zł. Powstanie w tym rejonie fermy zmienia postać rzeczy.
Pan prezes poinformował członków komisji o konflikcie z MWiKiem w zakresie odbioru ścieków. MWiK naliczył kary w związku ze znacznymi przekroczeniami zawiesiny w ściekach. Kwota kary to ok 360 000 zł. Pismo wpłynęło pod koniec sierpnia br. W związku z powyższym musi zostać zamknięta zlewnia w Białych Błotach. Na tę chwilę  faktura nie została przyjęta. Spółki nie stać na takie kary Parametry dot. przekroczeń  przyjęte w umowie z MWiKiem są takie jak dla Bydgoszczy.

Na posiedzenie komisji o godzinie 15:30 przybyła radna Alina Puppel.

Dyskusja nt. planowanej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacjnej.

Ad.2. Sprawy bieżące.

Radna Alina Puppel zapytała o wycinkę drzew przy ul. Łochowskiej, przy torach.
Inspektor Andrzej Świstowski powiedział, że nie wydawał żadnej zgody na wycinkę drzew.

Komisja:
-  przegłosowała wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2018 r. na dodatkowe miejsca parkingowe przy szkole i przedszkolu w Białych Błotach;
- poparła wniosek mieszkańców Ciela o poprawienie bezpieczeństwa na ul. Źródlanej w Cielu poprzez utworzenie progu spowalniającego;
-  poparła wniosek mieszkańców Ciela o poprawienie bezpieczeństwa na ul. Osiedle w Cielu poprzez utworzenie progu spowalniającego bądź  przejścia dla pieszych.Przewodniczący
Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska

 Zbigniew Moroz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 września 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 października 2017, 09:44:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251