PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 5 lutego 2018 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 5 lutego 2018 r.,o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.

Posiedzenie Komisji prowadził radny Zbigniew Moroz.

Na posiedzeniu Komisji nieobecna była radna Gabriela Żernicka , a spóźnił się radny Piotr Mądrzyński( przybył na posiedzenie o godz. 14:20).

Porządek posiedzenia :
1. Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy ( aktualne plany, propozycje na przyszłość);
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy ( aktualne plany, propozycje na przyszłość).

Informacje nt. planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy przedstawił kierownik Andrzej Wiekierak i poinformował, że na tę chwilę jest 66 obowiązujących planów miejscowych. Największy jaki obowiązuje to osiedle Murowaniec ok 200 ha. Jest to najstarszy plan z 1997 r. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. wygasiła wszystkie miejscowe plany sprzed 1995 r. Pan kierownik poinformował, że rozważana jest zmiana miejscowego planu nad kanałem, po to żeby zbliżyć zabudowę do kanału. Od kilku lat opracowywany jest również miejscowy plan dla Łochowa ok 600 ha. Ma on zablokować częściową zabudowę tam gdzie jest obniżony teren . Komisja podjęła dyskusję nt. obwodnicy Białe Błota, miejscowego planu w Cielu i działalności Bohametu. W sprawie Ciele kierownik poinformował, że plan powinien obowiązywać najpóźniej w przyszłym roku.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Morozmetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 lutego 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (18 kwietnia 2018, 09:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110