XV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Dnia 19 grudnia 2007r. o godz. 10:00 odbędzie się XV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

porządek obrad (32kB) plik

Projekty uchwał:
1 w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota; (27kB) pdf
2. w sprawie „Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008r.”; (35kB) pdf
3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych; (18kB) pdf
3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych; (18kB) pdf
5. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych; (19kB) pdf
6. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej; (30kB) pdf
7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2008 rok; (55kB) pdf
8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota; (59kB) pdf
9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2008r.; (32kB) pdf
10. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007; (51kB) pdf
11. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.; (27kB) plik
12. sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.; (20kB) pdf
13. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków; (24kB) pdf
14. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Lidię Krukowską; (55kB) pdf
15. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Krzysztofa Burec; (65kB) pdf
16. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Halinę Klinikowską; (65kB) pdf
17. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Romana Walkowskiego; (58kB) pdf
18. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Mieczysława Kuczyńskiego, Marię Kuczyńską i Józefa Kuczyńskiego; (52kB) pdf
19. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice – Łochowo – Lisi Ogon, wniesionego przez p. Piotra Kempińskiego i p. Renatę Zyglewską; (51kB) pdf
20. w sprawie uwzględnienia zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon wniesionego przez p. Wiesławę Tomicką; (54kB) pdf
21. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach 73/2, 73/3, 73/4, 74/2, 74/3, 75/1, 82, 83, 84, 85, 86, 89/1, 92 oraz części działki położonych w obrębie geodezyjnym Przyłęki, w Gminie Białe Błota; (111kB) pdf
22. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek o nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105, oraz części działek nr ew.:80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe (99kB) pdf
23. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zasad przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. (79kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 grudnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (13 grudnia 2007, 10:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080