XXIII Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota


 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXIII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2008 roku ( wtorek ) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie XXIII sesji V Kadencji rady Gminy Białe Błota , powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z obrad  XXII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;.
b)Komisja Rewizyjna:
- przedstawienie wyników kontroli Klubu Sportowego „ Spójnia” w Białych Błotach
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8.Podjęcie uchwał;
 
1.w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08.
2.w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08.
3.w sprawie wniesienia skaargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
4.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r.
5.w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej.
6.w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013”
7.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.
 
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XXIII Sesji V Kadencji.
 
projekty uchwał:
1.w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24.06.2008r. Sygn. akt II S.A./Bd 346/08 (27kB) pdf
2.w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Sygn. akt II SA./Bd 345/08. (29kB) pdf
3.w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego (26kB) pdf
4.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2007 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008r. (185kB) pdf
5.w sprawie przyjęcia strategii Gminy Białe Błota w zakresie kultury fizycznej. (24kB) pdf
6.w sprawie zmiany „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Białe Błota na lata 2007-2013” (23kB) pdf
7.w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. (26kB) plik


 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lipca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lipca 2008, 08:04:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1349