XXXIV Sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXIII Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2009 roku ( czwartek ) o godzinie 09:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXIV Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
8.1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
8.2. w sprawie utworzenia spółki mającej na celu realizację przedsięwzięcia „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy” oraz wniesienia do niej aportu w postaci wkładu pieniężnego;
8.3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
8.4. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
8.5. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad wydatkowania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Białe Błota;
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;
8.8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2008r – 31.12.2008r.;
8.9. w sprawie wniesienia do nowo tworzonego Podmiotu zwanego dalej „Spółką” wkładów niepieniężnych (aportu);
8.10.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
 
9.1. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie zmiany przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach przedmiotu działalności.
9.2. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie  zmian w funkcjonowaniu ośrodków kultury w Gminie Białe Błota .
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XXXIV Sesji V Kadencji.
 

metryczka


Wytworzył: Łukasz Chmielewski (10 czerwca 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (10 czerwca 2009, 15:09:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073