XLVI sesja V Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XLVI Sesję V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 28 maja 2010 roku ( piątek ) o godzinie 10:30 w Świetlicy Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.           
 
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:

Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XLVI Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  XLV  Sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
e)Komisja Doraźna.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
8. Podjęcie uchwał;
 
 
1.w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
2. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości gruntowej;
3. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota;
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłodzkiego Ośrodka Kultury za okres 01.01 2009 r. – 31.12.2009 r.;
5.zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach;
6. w sprawie powierzenia zadania z zakresu świadczenia zdrowotnego  w żłobkach;
7. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe okręgi wyborcze;
8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14 Zakończenie obrad XLVI sesji V Kadencji.
 
 Projekty uchwał:
1. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego na działalność Wójta Gminy Białe Błota (26kB) pdf
2. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości gruntowej (23kB) pdf

załącznik (2232kB) pdf
3. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota (40kB) pdf

załącznik nr 1 (998kB) pdf

załącznik nr 2 (114kB) pdf

załącznik nr 3 (54kB) pdf
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłodzkiego Ośrodka Kultury za okres 01.01 2009 r. – 31.12.2009 r. (107kB) pdf
5. zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnej Przychodni w Białych Błotach; (24kB) pdf
6. w sprawie powierzenia zadania z zakresu świadczenia zdrowotnego w żłobkach (26kB) pdf
7. w sprawie zmiany w podziale gminy Białe Błota na stałe okręgi wyborcze (34kB) pdf
8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. (85kB) zip

 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 maja 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (20 maja 2010, 12:52:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (25 maja 2010, 14:19:44)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1079